Hết hàng
17.950.000
Hết hàng
25.190.000
Hết hàng
29.450.000
Hết hàng
33.350.000
Hết hàng
62.890.000

Phân loại điều hòa Funiki 2021:
• Loại treo tường gas R410A: SC09MMC2, SC12MMC2, SC18MMC2, SC24MMC2, SH09MMC2, SH12MMC2, SH18MMC2, SH24MMC2
• Loại treo tường gas R32: HSC09MMC, HSC12MMC, HSC18MMC, HSC24MMC
• Loại treo tường Inverter, gas R32: HIC09MMC, HIC12MMC, HIC18MMC
• Loại tủ đứng: FC21MMC, FC27MMC, FC36MMC, FC50MMC, FC100MCC, FH27MMC, FH36MMC, FH50MMC
• Loại âm trần: CC18MMC, CC24MMC, CC36MMC, CC50MMC, CH18MMC, CH24MMC, CH36MMC, CH50MMC

0971.979.348