Điều hòa tủ đứng

20.250.000
29.150.000
38.450.000
37.250.000