Điều hòa tủ đứng

19.250.000
28.250.000
37.650.000
36.390.000