Điều hòa tủ đứng

19.290.000
28.390.000
37.490.000
34.090.000