Tài khoản cá nhân

Techcombank
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Techcombank Logo

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 19032414352014
• Techcombank chi nhánh Ba Đình

Vietcombank
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank Logo

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 9904499369
• Vietcombank chi nhánh Thành Công

VIB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

VIB Logo

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 313616919
• VIB Hà Nội

BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển

BIDV Logo

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 12610000949455
• BIDV chi nhánh Ba Đình

Agribank
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Agribank Logo

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 1400205492175
• Agribank chi nhánh Láng Hạ

Tài khoản công ty

Techcombank
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Techcombank Logo

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Gia
• Số tài khoản: 19035834841011
• Techcombank chi nhánh Hà Nội