18.050.000
23.890.000
29.950.000
Hết hàng
4.890.000
Hết hàng
4.190.000
Hết hàng
5.690.000
Hết hàng
8.650.000
Hết hàng
11.590.000
Hết hàng
5.190.000
Hết hàng
6.390.000
Hết hàng
5.050.000
Hết hàng
6.550.000
Hết hàng
9.790.000
Hết hàng
12.690.000
Hết hàng
16.050.000
Hết hàng
19.150.000
Hết hàng
19.290.000
Hết hàng
25.750.000
Hết hàng
25.890.000
Hết hàng
33.090.000
Hết hàng
16.990.000
Hết hàng
17.150.000
Hết hàng
20.250.000
Hết hàng
28.650.000
Hết hàng
35.990.000
Hết hàng
14.200.000
Hết hàng
16.950.000
Hết hàng
24.090.000
Hết hàng
28.350.000
Hết hàng
32.250.000
Hết hàng
59.990.000
Hết hàng
15.190.000

Phân loại điều hòa Funiki 2021:
• Loại treo tường gas R410A: SC09MMC2, SC12MMC2, SC18MMC2, SC24MMC2, SH09MMC2, SH12MMC2, SH18MMC2, SH24MMC2
• Loại treo tường gas R32: HSC09MMC, HSC12MMC, HSC18MMC, HSC24MMC
• Loại treo tường Inverter, gas R32: HIC09MMC, HIC12MMC, HIC18MMC
• Loại tủ đứng: FC21MMC, FC27MMC, FC36MMC, FC50MMC, FC100MCC, FH27MMC, FH36MMC, FH50MMC
• Loại âm trần: CC18MMC, CC24MMC, CC36MMC, CC50MMC, CH18MMC, CH24MMC, CH36MMC, CH50MMC

0971.979.348