Điều hòa âm trần nối ống gió

27.550.000
28.550.000
40.750.000
43.050.000
47.150.000