Điều hòa âm trần

19.650.000
25.150.000
29.950.000
31.750.000
33.850.000
36.950.000