Original price was: 34.500.000.Current price is: 31.300.000.
Original price was: 39.000.000.Current price is: 38.100.000.
Original price was: 41.000.000.Current price is: 39.000.000.
Original price was: 51.000.000.Current price is: 48.300.000.
Original price was: 55.000.000.Current price is: 52.200.000.
Original price was: 57.000.000.Current price is: 53.400.000.
Original price was: 59.000.000.Current price is: 56.400.000.
Original price was: 61.000.000.Current price is: 57.600.000.

Tích hợp nanoe™X diệt khuẩn hiệu quả

Phân loại điều hòa âm trần cassette Panasonic 2024

• PU1H5B series: 1 chiều, tiêu chuẩn không Inverter.
• PU3H series: 1 chiều, Inverter, nanoe™X.
• PU3HA series: 1 chiều, Inverter, nanoe™X thế hệ 3.
• PU3HB series: 2 chiều, Inverter, nanoe™X thế hệ 3.

Báo giá điều hòa âm trần Panasonic 2024

(Giá đã bao gồm 10% VAT. Miễn phí vận chuyển)