3.750.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
1.300.000
1.300.000
Dừng sản xuất
12.090.000
Dừng sản xuất
13.690.000
Dừng sản xuất
16.090.000
Dừng sản xuất
12.090.000
Dừng sản xuất
13.690.000
Dừng sản xuất
16.090.000

Điều hòa multi Daikin - uy tín và chất lượng

Phân loại điều hòa multi Daikin 2022

• Dàn nóng 1 chiều, Inverter, R32, made in Thailand: 3MKM52RVMV, 4MKM68RVMV, 4MKM80RVMV, 5MKM100RVMV
• Dàn nóng 2 chiều, Inverter, R32, made in Thailand: 3MXM52RVMV, 4MXM68RVMV, 4MXM80RVMV, 5MXM100RVMV
• Dàn lạnh treo tường 1 chiều (CTKM) và 2 chiều (CTXM)
• Dàn lạnh âm trần cassette 2 chiều (FFA)
• Dàn lạnh âm trần nối ống gió 2 chiều (CDXM)