Điều hòa treo tường là loại điều hòa phổ biến nhất trên thị trường điều hòa không khí tại Việt Nam hiện nay. Do đặc thù làm lạnh hơi lạnh có xu hướng đi từ trên xuống nên sử dụng điều hòa treo tường là giải pháp phù hợp về thiết kế cũng như hiệu quả chi phí. Với dải sản phẩm đa dạng về công suất từ nhỏ tới lớn (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU, thậm chí có cả 28000BTU) và nhiều lựa chọn về công nghệ tích hợp, điều hòa treo tường gần như trở thành vật dụng không thể thiếu của gia đình Việt.

Điều hòa treo tường Panasonic

Điều hòa Panasonic treo tường cũng là loại điều hòa mà Panasonic đóng góp nhiều model nhất cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn từ công suất nhỏ đến công suất lớn cũng như giá thành chia thành nhiều phân khúc để lựa chọn.

2019
10.500.000 9.490.000
15.750.000 14.550.000
2019
15.500.000 14.090.000
22.150.000 20.540.000
2019
22.000.000 20.490.000
2019
8.500.000 7.550.000
2019
11.900.000 10.790.000
16.790.000
2019
18.200.000 16.950.000
23.990.000 22.790.000
2019
24.000.000 23.150.000
11.000.000 9.590.000
11.000.000 9.590.000
2019
10.200.000 8.850.000
13.650.000 11.290.000
2019
12.700.000 11.790.000
20.500.000 18.840.000
2019
20.000.000 17.990.000
27.650.000 25.790.000
2019
26.500.000 24.650.000
11.150.000 9.350.000
2019
11.000.000 9.690.000
14.990.000 13.950.000
25.990.000 25.250.000

Điều hòa treo tường Daikin

<

Điều hòa Daikin treo tường cũng là loại điều hòa mà Daikin đóng góp nhiều model nhất cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn từ công suất nhỏ đến công suất lớn cũng như giá thành chia thành nhiều phân khúc để lựa chọn.

2019
9.350.000 8.750.000
2019
10.990.000 10.650.000
8.500.000 7.350.000
10.300.000 9.190.000
15.500.000 14.290.000
21.500.000 20.290.000
11.500.000 10.450.000
13.900.000 12.790.000
21.500.000 19.950.000
28.500.000 27.540.000
32.500.000 30.950.000
2019
10.500.000 9.450.000
2019
12.500.000 11.490.000
2019
19.600.000 18.150.000
2019
28.000.000 24.850.000
2019
30.400.000 28.490.000
9.500.000 8.550.000
11.500.000 10.490.000
2019
18.500.000 17.250.000
13.900.000 12.690.000
16.500.000 14.990.000
24.200.000 22.990.000

Điều hòa treo tường Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi treo tường cũng là loại điều hòa mà Mitsubishi đóng góp nhiều model nhất cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn từ công suất nhỏ đến công suất lớn cũng như giá thành chia thành nhiều phân khúc để lựa chọn.

7.490.000 6.950.000
9.490.000 8.990.000
14.090.000 13.850.000
19.590.000 19.190.000
9.590.000 8.650.000
9.990.000 8.650.000
11.990.000 10.690.000
17.990.000 17.650.000
24.990.000 24.050.000
10.990.000 10.490.000
12.990.000 12.690.000
20.490.000 19.790.000
7.490.000 6.450.000
8.490.000 7.350.000
12.490.000 10.650.000
10.490.000 8.350.000
2019
9.500.000 8.050.000
9.490.000 8.450.000
10.490.000 9.490.000
14.490.000 12.750.000
11.490.000 10.390.000
2019
11.500.000 10.090.000
13.990.000 13.050.000
20.090.000 19.990.000

Điều hòa treo tường LG

Điều hòa LG treo tường cũng là loại điều hòa mà LG đóng góp nhiều model nhất cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn từ công suất nhỏ đến công suất lớn cũng như giá thành chia thành nhiều phân khúc để lựa chọn.

2019
14.790.000 11.190.000
9.450.000 9.050.000
2019
16.890.000 12.250.000
11.450.000 10.390.000
18.600.000 16.450.000
21.650.000 19.290.000
2019
12.990.000 9.850.000
2019
9.890.000 9.090.000
2019
10.990.000 8.190.000
2019
7.450.000 6.650.000
7.450.000 6.750.000
7.490.000 6.750.000
2019
14.790.000 11.190.000
2019
11.390.000 10.490.000
2019
12.690.000 9.450.000
2019
8.750.000 7.990.000
8.750.000 7.790.000
14.750.000 12.950.000
17.890.000 15.750.000

Điều hòa treo tường Funiki

Điều hòa Funiki treo tường cũng là loại điều hòa mà Funiki đóng góp nhiều model nhất cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn từ công suất nhỏ đến công suất lớn cũng như giá thành chia thành nhiều phân khúc để lựa chọn.

2019
5.550.000 4.450.000
2019
7.030.000 5.950.000
2019
9.900.000 8.850.000
2019
12.500.000 11.550.000
2018
5.550.000 4.350.000
2018
7.030.000 5.850.000
2018
9.900.000 8.850.000
2018
12.500.000 11.450.000
2019
5.550.000 4.390.000
2019
7.030.000 5.950.000
2019
9.900.000 8.890.000
2019
12.500.000 11.550.000
2018
6.100.000 4.990.000
2018
7.600.000 6.550.000
2018
10.700.000 9.750.000
2018
13.650.000 12.750.000
2019
6.100.000 5.090.000
2019
7.600.000 6.650.000
2019
10.700.000 9.850.000
2019
13.650.000 12.850.000
7.900.000 5.290.000
8.900.000 7.190.000

Xem tất cả các sản phẩm điều hòa treo tường

5.990.000 4.750.000
8.500.000 7.350.000
6.450.000 5.490.000
7.490.000 6.750.000
7.490.000 6.450.000
5.990.000 4.690.000
6.990.000 5.990.000
10.300.000 9.190.000
8.350.000 7.050.000
8.750.000 7.790.000
9.490.000 8.450.000
7.260.000 6.050.000
10.590.000 9.350.000
15.500.000 14.290.000
11.250.000 10.290.000
14.750.000 12.950.000
13.990.000 13.050.000
10.290.000 9.550.000
14.750.000 12.290.000
21.500.000 20.290.000
14.700.000 13.190.000
17.890.000 15.750.000
18.500.000 17.290.000
13.900.000 13.350.000
15.800.000 14.350.000
2019
5.550.000 4.390.000
2019
8.500.000 7.550.000
2019
7.030.000 5.950.000
2019
10.500.000 9.490.000
2019
9.900.000 8.890.000
2019
15.500.000 14.090.000
2019
12.500.000 11.550.000
2019
22.000.000 20.490.000
6.990.000 4.790.000
2019
9.350.000 8.750.000
9.500.000 8.550.000
8.800.000 7.400.000
2019
10.990.000 8.190.000
7.490.000 6.950.000
8.490.000 7.350.000

Bạn cần thêm thông tin tư vấn về điều hòa treo tường?
024.6655.8992    0971.979.348    0906.058.699

0971.979.348