2018
7.600.000 6.450.000
2018
10.700.000 9.690.000
2018
13.650.000 12.750.000
16.000.000 14.200.000
19.550.000 16.950.000
25.990.000 24.090.000
28.350.000
33.990.000 32.250.000
59.990.000
20.550.000 17.950.000
26.990.000 25.190.000
29.450.000
33.350.000
62.890.000
18.100.000 16.050.000
21.500.000 19.150.000
25.750.000
33.090.000
19.200.000 16.990.000
22.700.000 20.250.000
28.650.000
35.990.000

Phân loại điều hòa Funiki:
• Loại treo tường gas R410A, sản xuất tại Malaysia: SC09MMC, SC12MMC, SC18MMC, SC24MMC, SH09MMC, SH12MMC, SH18MMC, SH24MMC, SC09MMC2, SC12MMC2, SC18MMC2, SC24MMC2, SH09MMC2, SH12MMC2, SH18MMC2, SH24MMC2
• Loại treo tường Inverter, gas R410A: SIC 09.N, SIC 12.N
• Loại tủ đứng: FC18, FC25, FC42, FC50, FC100, FH18, FH25, FH42, FH50, FH100
• Loại âm trần: CC18, CC24, CC27, CC36, CC50, CH18, CH24, CH27, CH36, CH50

0971.979.348