2018
6.590.000 5.750.000
2018
9.490.000 8.590.000
2018
12.090.000 11.290.000
14.590.000
19.550.000 16.950.000
25.990.000 24.090.000
28.350.000
33.990.000 32.250.000
59.990.000
7.900.000 5.290.000
8.900.000 7.190.000
2018
5.590.000 4.950.000
2018
7.500.000 6.690.000
2018
10.090.000 9.550.000
2018
13.490.000 12.550.000
15.550.000
20.550.000 17.950.000
26.990.000 25.190.000
29.450.000
33.350.000
62.890.000
Hết hàng
4.890.000

Phân loại điều hòa Funiki:
• Loại treo tường gas R410A, sản xuất tại Malaysia: SC09MMC, SC12MMC, SC18MMC, SC24MMC, SH09MMC, SH12MMC, SH18MMC, SH24MMC, SC09MMC2, SC12MMC2, SC18MMC2, SC24MMC2, SH09MMC2, SH12MMC2, SH18MMC2, SH24MMC2
• Loại treo tường Inverter, gas R410A: SIC 09.N, SIC 12.N
• Loại tủ đứng: FC18, FC25, FC42, FC50, FC100, FH18, FH25, FH42, FH50, FH100
• Loại âm trần: CC18, CC24, CC27, CC36, CC50, CH18, CH24, CH27, CH36, CH50

0971.979.348