Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.550.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.490.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.090.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
20.490.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.850.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.790.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
16.950.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.150.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.690.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
11.790.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.990.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
24.650.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
11.190.000
13.490.000
19.650.000
11.950.000
13.950.000
25.250.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.690.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
13.090.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.790.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
13.590.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
15.850.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
23.150.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
31.650.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
15.690.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
18.790.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay