Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.290.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.650.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.450.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.650.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.650.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.490.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.590.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.950.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.090.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.990.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.090.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.390.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.390.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
11.490.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.690.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.790.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.190.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.090.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.450.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
6.350.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.650.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.450.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.750.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.350.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
8.350.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
12.550.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
16.990.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay