Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.290.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.650.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.450.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.650.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.650.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.490.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.590.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.950.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.090.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.990.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.090.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.390.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.390.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
11.490.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.690.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.790.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.190.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.090.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.450.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
6.350.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.650.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.450.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.750.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.350.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
8.350.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
12.550.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
16.990.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Nagakawa Logo
Chia sẻ ngay