Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.350.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
13.850.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
19.590.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.650.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.690.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.650.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
24.050.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.490.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.690.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.790.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay