Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
6.790.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
8.850.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
13.750.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
19.250.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.250.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.490.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.050.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.190.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.450.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.250.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay