Báo giá điều hòa LG mới nhất tháng 01/2022

(Giá đã bao gồm 10% VAT. Miễn phí vận chuyển)     

  Model Giá
  LG V10ENW1
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  6.590.000
  LG V13ENS1
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  7.640.000
  LG V18ENF1
  Treo tường 1 chiều 18000Btu Inverter
  12.790.000
  LG V24ENF1
  Treo tường 1 chiều 24000Btu Inverter
  15.890.000
  LG V10API1
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  8.190.000
  LG V13API1
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  9.590.000
  LG V18API1
  Treo tường 1 chiều 18000Btu Inverter
  14.890.000
  LG V24API1
  Treo tường 1 chiều 24000Btu Inverter
  18.490.000
  LG V10APIUV
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  9.090.000
  LG V13APIUV
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  10.790.000
  LG V10APF
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  9.090.000
  LG V13APF
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  10.650.000
  LG V10APFUV
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  10.890.000
  LG V13APFUV
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  12.490.000
  LG B10END
  Treo tường 2 chiều 9000Btu Inverter
  8.690.000
  LG B13END
  Treo tường 2 chiều 12000Btu Inverter
  10.190.000
  LG B18END
  Treo tường 2 chiều 18000Btu Inverter
  16.690.000
  LG B24END
  Treo tường 2 chiều 24000Btu Inverter
  19.390.000
  LG B10API
  Treo tường 2 chiều 9000Btu Inverter
  9.690.000
  LG B13API
  Treo tường 2 chiều 12000Btu Inverter
  11.190.000
  LG V13ENS
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  7.590.000
  LG V10ENH1
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  6.490.000
  LG V10APH2
  Treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter
  9.190.000
  LG V13APH2
  Treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter
  9.190.000
Xem chi tiết các loại điều hòa LG tại đây: https://dieuhoa.vip/lg