Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.450.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.950.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.950.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.650.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.550.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.950.000
8.950.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.750.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
5.150.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.990.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
10.050.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.890.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
5.290.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.190.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay