Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.150.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.650.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.650.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.550.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
4.150.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
5.650.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
8.650.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
11.590.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Không Inverter
5.050.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Không Inverter
6.550.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
9.490.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
12.690.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
5.290.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.190.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay