Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.650.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.750.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.390.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Không Inverter
20.350.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.090.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.390.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.650.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.750.000
Mô tả:
2 chiều
21000Btu
Inverter
27.540.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
30.590.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.290.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.250.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.890.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Không Inverter
21.050.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.250.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay