Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.090.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.150.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.190.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Không Inverter
19.950.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.450.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.450.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.750.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.650.000
Mô tả:
2 chiều
21000Btu
Inverter
27.540.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
30.850.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.490.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.450.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.890.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Không Inverter
21.050.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.250.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay