Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.350.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.190.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.290.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Không Inverter
20.290.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.550.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.490.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.250.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.450.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.790.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.950.000
Mô tả:
2 chiều
21000Btu
Inverter
27.540.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
30.950.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay