Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Không Inverter
7.450.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Không Inverter
9.250.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
14.450.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Không Inverter
20.350.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.590.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.490.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
17.490.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Inverter
24.050.000
Mô tả:
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.490.000
Mô tả:
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.890.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Inverter
19.990.000
Mô tả:
2 chiều
21000Btu
Inverter
27.540.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
30.950.000
Mô tả:
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.390.000
Mô tả:
1 chiều
12000Btu
Inverter
11.550.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay