Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
R22
1 pha
19.450.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R22
1 pha
28.490.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Không Inverter
R22
3 pha
37.590.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Inverter
R410A
1 pha
34.050.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay