Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
R22
1 pha
18.990.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R22
1 pha
27.990.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Không Inverter
R22
3 pha
37.050.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Inverter
R410A
1 pha
33.850.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Chia sẻ ngay