Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.190.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
24.790.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.690.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
25.290.000
Mô tả:
1 chiều
100000Btu
Không Inverter
R22
3 pha
54.990.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
18.890.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.090.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
19.390.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.590.000
Mô tả:
2 chiều
100000Btu
Không Inverter
R22
3 pha
57.490.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay