Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.190.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
24.790.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.690.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
25.290.000
Mô tả:
1 chiều
100000Btu
Không Inverter
R22
3 pha
54.990.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
18.890.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.090.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
19.390.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.590.000
Mô tả:
2 chiều
100000Btu
Không Inverter
R22
3 pha
57.490.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Chia sẻ ngay