Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Inverter
R410A
1 pha
19.950.000
Mô tả:
1 chiều
100000Btu
Inverter
R410A
3 pha
69.550.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
R22
1 pha
17.950.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
1 pha
37.990.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
3 pha
37.990.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Chia sẻ ngay