Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
R410A
1 pha
20.450.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Inverter
R410A
1 pha
23.950.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
R410A
1 pha
23.290.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Inverter
R410A
1 pha
27.350.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
1 pha
37.990.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
3 pha
37.990.000
Mô tả:
1 chiều
100000Btu
Inverter
R410A
3 pha
69.990.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
R22
1 pha
21.490.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay