Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
15.100.000
Mô tả:
1 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
16.690.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
22.550.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
29.690.000
Mô tả:
1 chiều
Không Inverter
R22
3 pha
56.590.000
Mô tả:
2 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.790.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
23.650.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
30.750.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Chia sẻ ngay