Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
15.250.000
Mô tả:
1 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
16.890.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
22.750.000
Mô tả:
1 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
29.890.000
Mô tả:
1 chiều
Không Inverter
R22
3 pha
57.990.000
Mô tả:
2 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.990.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
23.850.000
Mô tả:
2 chiều
50000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
30.950.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay