Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
27.690.000
Mô tả:
1 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.790.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
32.490.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
33.390.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
36.090.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
44.790.000
Mô tả:
1 chiều
55000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
51.490.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
R32
1 pha
32.990.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Inverter
R32
1 pha
38.490.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
R32
1 pha
42.590.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
R32
3 pha
44.390.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Inverter
R32
1 pha
50.190.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Inverter
R32
3 pha
52.490.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Inverter
R32
1 pha
54.590.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Inverter
R32
3 pha
57.090.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R32
1 pha
59.290.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R32
3 pha
61.990.000
Mô tả:
2 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
31.390.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
37.690.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
41.390.000
Mô tả:
2 chiều
55000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
51.890.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
42.190.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
49.790.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
49.790.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
56.990.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
61.390.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
R410A
1 pha
47.090.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Inverter
R410A
1 pha
54.490.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Inverter
R410A
3 pha
55.690.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Inverter
R410A
1 pha
59.290.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Inverter
R410A
3 pha
60.590.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
1 pha
64.490.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
3 pha
65.790.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay