Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
26.950.000
Mô tả:
1 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.650.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
32.350.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
33.250.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
35.850.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
44.550.000
Mô tả:
1 chiều
55000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
51.150.000
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Inverter
R32
1 pha
32.650.000
Mô tả:
1 chiều
21000Btu
Inverter
R32
1 pha
38.050.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
R32
1 pha
42.090.000
Mô tả:
1 chiều
24000Btu
Inverter
R32
3 pha
43.850.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Inverter
R32
1 pha
49.650.000
Mô tả:
1 chiều
34000Btu
Inverter
R32
3 pha
51.890.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Inverter
R32
1 pha
53.950.000
Mô tả:
1 chiều
43000Btu
Inverter
R32
3 pha
56.390.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R32
1 pha
58.650.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Inverter
R32
3 pha
61.290.000
Mô tả:
2 chiều
27000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
31.190.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
37.450.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
37.450.000
Mô tả:
2 chiều
55000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
51.390.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Inverter
R410A
1 pha
46.550.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Inverter
R410A
1 pha
53.890.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Inverter
R410A
3 pha
55.090.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Inverter
R410A
1 pha
58.590.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Inverter
R410A
3 pha
59.890.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
1 pha
63.690.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Inverter
R410A
3 pha
65.050.000
Mô tả:
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
41.890.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
49.350.000
Mô tả:
2 chiều
34000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
49.790.000
Mô tả:
2 chiều
43000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
56.590.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
60.890.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Chia sẻ ngay