Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
14.550.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
17.390.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
24.750.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
26.390.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
16.850.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
20.550.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
25.850.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
30.890.000

Bảng giá bán buôn

Logo điều hòa Daikin
Logo điều hòa Panasonic
Mitsubishi Heavy
Logo điều hòa Mitsubishi Electric
Logo điều hòa LG
Logo điều hòa Casper
Funiki
Chia sẻ ngay