Filters Sort
Model
GIÁ
Mô tả:
1 chiều
18000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
15.050.000
Mô tả:
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
18.050.000
Mô tả:
1 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
24.750.000
Mô tả:
1 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
28.250.000
Mô tả:
2 chiều
18000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
16.850.000
Mô tả:
2 chiều
28000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
20.550.000
Mô tả:
2 chiều
36000Btu
Không Inverter
R410A
1 pha
25.850.000
Mô tả:
2 chiều
48000Btu
Không Inverter
R410A
3 pha
30.890.000

Bảng giá bán buôn

Chia sẻ ngay